ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน

1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-008189-9
3. แจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยส่งภาพสลิปธนาคารหรือภาพแคบหน้าจอชำระเงินส่งมาทางอีเมล์ ebtc2@mfu.ac.th
4. รอการตอบรับยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางอีเมล์ 1-2 วัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน