Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย...

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล  กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช...

พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย  รองศาสตราจารย์ชุษณะ  รุ่งปัจฉิม  รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย  ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี  กิจกรรมประกอบด้วยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาและตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...