Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์ ได้ไปเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น ๒ วัดพระแก้ว...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พรรณรวี  พรหมนารท ได้ไปเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...

ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓

ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง ได้ไปเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธี เพื่อสักการะพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญและโบราณสถานอันเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดังคำขวัญที่ว่า “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน “กองทัพไทย” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน “กองทัพไทย” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  สันติประสิทธิกุล ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาล และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน “กองทัพไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...