Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  คชเสนี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม (ช่วงเช้า) และเวลา ๑๘.๐๐ น. นำโดย รองอธิการบดี...

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๒

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร. ปเนต  มโนมัยวิบูลย์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา...