Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักเกณฑ์และแนวทางการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักเกณฑ์และแนวทางการมอบโล่ฯ แบบเสนอชื่อ-ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียง แบบเสนอชื่อพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการ แบบเสนอชื่อพนักงานดีเด่นสายวิชาการ แบบเสนอชื่อโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเย็น) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเช้า) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พฤทธิ์  พุฒจร) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ช่วงเย็น)...