Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง”

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายอุทัย  มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพญางำเมือง” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายอุทัย มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน...