Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะนำพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายอุทัย  มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เป็นหัวหน้าคณะนำพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ประกาศหลักเกณฑ์การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณฯ แบบเสนอชื่อโล่ประกาศเกียรติคุณ-๒๕๖๐ แบบเสนอชื่อพนักงานดีเด่นสายวิชาการ-๖๐ แบบเสนอชื่อ-ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียง-๒๕๖๐

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะนำพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...