Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายอุทัย มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลเชียงราย บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด...

พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชและจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรักษา...

ร่วมประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ รองอธิการบดี เข้าร่วมประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน  ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี...