Banner1270x430px-01Banner1270x430px-02Banner1270x430px-03

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย  ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ๑ ปี  กิจกรรมประกอบด้วยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาและตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...

พิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ ๖๙ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ ๖๙ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน  รองอธิการบดี  เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ ๖๙  กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ...

พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.)

พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.)

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นายเรืองฤทธิ์  ธรรมรส  หัวหน้าฝ่ายนิติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้าพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท.)  ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน...

พิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

พิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ตระหง่าน  รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง...