มฟล. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและตักบาตรแด่พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙