กิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”

          โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” 14 กรกฎาคม 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          โดยมีนักศึกษา และบุคลากร ร่วมปลูกกล้าไม้ 14 ชนิด จำนวน 3,500 ต้น ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ