ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำกล่าวเทิดพระเกียรติคุณ

คำกล่าวเทิดพระเกียรติคุณ

คำกล่าวเทิดพระเกียรติคุณ ในพิธีแสดงความความอาลัยการเสร็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามทราธิราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

ประกาศมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต