ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย [...]
12 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แอพพลิเคชั่นเพื่อการสอนแบบ Active [...]
11 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
How to Live and Learn on campus 2016
13 views
Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
11 views