ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนกา […]

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผล […]

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active [...]
10 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
3 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native [...]
3 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
คลิปครูดีเด่น ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2018
6 views