ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผล […]

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 7 เดือน ago by Thiranun Kunatum
คลิปชวนเข้าค่าย อาจารย์มืออาชีพ 2018
13 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
15 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active [...]
83 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ค่ายอาจารย์มืออาชีพปี 6/2019
17 views