ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning [...]
9 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
MV ค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2015
3 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
1 views
Posted 5 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล [...]
4 views