ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ครั้งที่ 1 เรื่อง [...]
33 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
8 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
ค่ายอาจารย์มืออาชีพปี 6/2019
15 views
Posted 6 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล [...]
8 views