คำสืบค้น จะค้นหาจาก ชื่อทุนโครงการ ชื่อผู้ได้รับทุน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา หัวข้อ ผู้ได้รับทุน สาย งบประมาณ
2/2561 ทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาจารย์อาทิตยา ปาทาน วิชาการ 250000
2/2561 ทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา วิชาการ 250000
2/2561 ทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาจารย์พรรณทิพา อัศวเทพอุทัย (สละสิทธิ์การรับทุน) วิชาการ 250000
2/2561 ทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ วิชาการ 250000
2/2561 ทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร วิชาการ 250000