3

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา12/2560  จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา...

 

 

ข่าวรับสมัครนักศึกษาแพทย์

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา12/2560  จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3...