01

ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์’ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีภารกิจผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แนวความคิด ให้ตรงกับความต้องการชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง...

สำนักวิชาการจัดการจัดงานฉลอง 20 ปี มฟล. “Management Fiesta for MFU 20th Anniversary”

สำนักวิชาการจัดการจัดงานฉลอง 20 ปี มฟล. “Management Fiesta for MFU 20th Anniversary”

สำนักวิชาการจัดการ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “Management Fiesta for MFU 20th Anniversary” 23 – 28 เมษายน 2561 พบกิจกรรมมากมายตลอด 5 วัน 23...

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา12/2560  จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น

    ด้วย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น  วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 305 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

 

 

ข่าวรับสมัครนักศึกษาแพทย์

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา12/2560  จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3...

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง