3

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  #สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (#IntensiveadvancedcourseinbasicAestheticDermatology) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 11 / 2559 จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา...

 

 

ข่าวรับสมัครนักศึกษาแพทย์

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

  #สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (#IntensiveadvancedcourseinbasicAestheticDermatology) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 11 / 2559 จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง)...