หลักสูตร อบรมนักศึกษาแพทย์ ระยะสั้น

 

IMG (55)

สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ” (Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology)

ภาคการศึกษาปลายปี ปีการศึกษา12/2560  จำนวน 60 คน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติการหรือการดูงานคลินิก (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ) ชั้น 7 อาคารปัญจภูมิ2 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือทางโทรศัพท์ : 0-2679-0038-9 กด 0
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 หรือติดต่อ คุณกัญรินทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ทาง E-mail : kanyarih191150@gmail.com หรือ Line ID: 191150 และ คุณพงษกร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :   Schedule 12 2017 M update  ,   ใบสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นนักศึกษาแพทย์2017     ( นักศึกษาสามารถดูแผนที่การเดินทาง ได้ที่เมนู Download )

หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Dr.Thada0