อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง โดยมีกิจกรรมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน ชมการแสดง และรับแจกของรางวัลจากผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าร่วมงาน รวมทั้งชาวพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง

     ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวกับชาวพนักงานมหาวิทยาลัย ความว่า “ผมได้พูดในโอกาสต่างๆ และพูดในความรู้สึกจากใจจริงมาตลอดว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น เราอยู่กันแบบพี่น้องในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด อยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีอะไรก็ช่วยกันทำให้สำเร็จ และสิ่งที่เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นผลให้มหาวิทยาลัยของเราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ จากบุคลากรไม่กี่คนจนมี 1,700 คนในวันนี้ จากนักศึกษาเพียง 62 คนเป็น 15,000 คนในวันนี้ สิ่งต่างๆ ที่เจริญเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ก็ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเราชาวแม่ฟ้าหลวงทุกคน พนักงานของเราทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ ทุกคนทำงานด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นคนของแม่ฟ้าหลวง”

     “สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีจุดศูนย์รวมสิ่งจุดเดียวกันคือ สมเด็จย่า ที่อยากมองเห็นพวกเราเป็นคนดีและทำประโยชน์แก่บ้านเมือง เชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านก็คงจะได้เห็น ว่าพวกเราได้ทำความดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปนั้นก็จะดลบันดาลให้เรามีความสุขมีความเจริญต่อไป”

     “ในวันนี้ ผมจะมีโอกาสมาพูดบนเวทีของกิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ในฐานนะอธิการบดี เป็นปีสุดท้าย เพราะว่าจะหมดวาระของการเป็นอธิการบดี ในวันที่ 28 เมษายน 2562 วันนี้จึงเป็นความรู้สึกที่พิเศษกว่าทุกปี คือจะมายืนตรงนี้ในตำแหน่งอธิการบดีเป็นปีสุดท้าย แล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะว่าได้เห็นพวกเราทุกคนมากันอย่างพรักพร้อมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ผมเดินไปทุกโต๊ะก็ได้เห็นว่าทุกคนมีความสุขที่ได้มาร่วมงาน”

     “การที่ได้อยู่กับพวกเราในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ วันนี้ก็อยากแสดงความรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้ทำงานกับทุกคน มีความสุขที่ได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีความสุขที่ได้มีส่วนทำให้บ้านเมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ก็ขอส่งความปรารถนาดีมายังพวกเราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน ขอขอบคุณและขอสวัสดีปีใหม่” อธิการบดี กล่าว