Menu

Posts by teainstitute

25620212-14_๑๙๐๒๑๕_0067

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12-14 กุ...

8022562_๑๙๐๒๑๑_0021

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพ...

51240487_10157226709359802_2902476466992185344_o

สถาบันชา ต้อนรับคณะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพ...

25620204_๑๙๐๒๐๕_0001

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพ...

25620122_๑๙๐๑๒๘_0076

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 มกราค...

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9...

25611129_๑๘๑๑๓๐_0105

สถาบันชา ให้คำแนะนำกระบวนการแปรรูปชาอัสสัม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ...

46843561_10157052780619802_7664307970787770368_o

สถาบันชา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิ...

DSC_1344

สถาบันชาได้รับเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14-15 พฤ...

6112561สวนชาดอยตุง_๑๘๑๑๐๙_0009

สถาบันชาร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเพื่อต่ออายุหนังสืออนุญาตสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจ...

1 2 3 17