Menu

Posts by teainstitute

Tea News 35

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9...

632562_190308_0003

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากบริษัท ที.เอซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม...

2122562_๑๙๐๒๒๕_0015

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กุมภา...

25620212-14_๑๙๐๒๑๕_0067

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12-14 กุ...

8022562_๑๙๐๒๑๑_0021

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพ...

51240487_10157226709359802_2902476466992185344_o

สถาบันชา ต้อนรับคณะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพ...

25620204_๑๙๐๒๐๕_0001

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพ...

25620122_๑๙๐๑๒๘_0076

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 มกราค...

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9...

25611129_๑๘๑๑๓๐_0105

สถาบันชา ให้คำแนะนำกระบวนการแปรรูปชาอัสสัม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ...

1 2 3 17