Menu
S__57573419

สถาบันชาและกาแฟ รับโล่ “หมู่บ้านเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย

7662_๑๙๐๖๑๐_0008

สถาบันชาและกาแฟต้อนรับคณะจากบริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จำกัด

DSC_0001

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับจังหวัดเชียงราย เปิดงานเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019

170562_๑๙๐๕๒๒_0004

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

30เมย62_๑๙๐๕๐๑_0004

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย

1562_๑๙๐๕๐๘_0008

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนวัตถุดิบใบชาสดสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

S__17784844

สถาบันชาและกาแฟร่วมประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชา ปี 2564-2569

27-280462_๑๙๐๕๐๘_0003

สถาบันชาและกาแฟร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยจัดงานเสวนาเกษตร ตอน “ผลิดอก”

53146102_10157258253804802_5666446719794020352_o

ผลงานวิจัยดีเด่น “Tea Cultural Commodification in Sustainable Tourism: Perspectives from Thai and Japanese Farmer Exchange” ประจำปี 2562

632562_190308_0003

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากบริษัท ที.เอซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

1 2 3 16