Menu
53146102_10157258253804802_5666446719794020352_o

ผลงานวิจัยดีเด่น “Tea Cultural Commodification in Sustainable Tourism: Perspectives from Thai and Japanese Farmer Exchange” ประจำปี 2562

632562_190308_0003

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากบริษัท ที.เอซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

2122562_๑๙๐๒๒๕_0015

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25620212-14_๑๙๐๒๑๕_0067

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ

8022562_๑๙๐๒๑๑_0021

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

51240487_10157226709359802_2902476466992185344_o

สถาบันชา ต้อนรับคณะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

25620204_๑๙๐๒๐๕_0001

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

25620122_๑๙๐๑๒๘_0076

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

25611129_๑๘๑๑๓๐_0105

สถาบันชา ให้คำแนะนำกระบวนการแปรรูปชาอัสสัม

46843561_10157052780619802_7664307970787770368_o

สถาบันชา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย

1 2 3 15