Menu
121162_๑๙๑๑๑๒_0006

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

181062 บริษัท ชา 101 จำกัด_๑๙๑๐๒๑_0018

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมลงพื้นที่ตรวจคุณภาพมาตรฐานผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย

10710027520145

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”

70536788_2747597258597437_1464334220141789184_o

สถาบันชาและกาแฟเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน”

17962_๑๙๐๙๑๗_0017

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

S__26107911

สถาบันชาและกาแฟร่วมพิธีเปิดงาน “Amazing Brew & Blend @ Chiang rai”

S__23158814

สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

IMG_9691

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน Tea & Coffee International Symposium 2019

S__57573419

สถาบันชาและกาแฟ รับโล่ “หมู่บ้านเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย

7662_๑๙๐๖๑๐_0008

สถาบันชาและกาแฟต้อนรับคณะจากบริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 2 3 17