Menu
17962_๑๙๐๙๑๗_0017

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

S__26107911

สถาบันชาและกาแฟร่วมพิธีเปิดงาน “Amazing Brew & Blend @ Chiang rai”

S__23158814

สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

IMG_9691

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน Tea & Coffee International Symposium 2019

S__57573419

สถาบันชาและกาแฟ รับโล่ “หมู่บ้านเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย

7662_๑๙๐๖๑๐_0008

สถาบันชาและกาแฟต้อนรับคณะจากบริษัท จีวอฎัน (ประเทศไทย) จำกัด

DSC_0001

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับจังหวัดเชียงราย เปิดงานเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019

170562_๑๙๐๕๒๒_0004

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

30เมย62_๑๙๐๕๐๑_0004

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย

1562_๑๙๐๕๐๘_0008

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนวัตถุดิบใบชาสดสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

1 2 3 16