Menu

สถาบันชา ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาชาและผลิตภัณฑ์จากชาแก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 ราย เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชาได้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาชาและผลิตภัณฑ์ชา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ให้กับกลุ่มคนพิการและครอบครัวคนพิการให้สามารถจำหน่ายหรือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสามารถมีช่องทาง      การตลาดได้กว้างขึ้น ณ หน่วยงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง