Menu

สถาบันชาและกาแฟร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยจัดงานเสวนาเกษตร ตอน “ผลิดอก”

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2562 สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากสมาคมกาแฟพิเศษไทย ร่วมจัดงานเสวนาเพื่อพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและประชาชนทั่วไป โดยใช้ชื่อตอนว่า “ผลิดอก” เพื่อให้องค์ความรู้ในด้านการจัดทำสวนกาแฟ และส่งเสริมการผลิตสารกาแฟที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด และเปิดโอกาสทางการค้าใหม่ โดยในการเสวนามีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ แนวทางการทำสวนกาแฟแบบยั่งยืนและรักษาป่า การทำกาแฟคุณภาพให้ได้ปริมาณ วิธีการเลือกซื้อสารกาแฟ การปรับปรุงดิน รวมถึงกิจกรรมการชิมกาแฟ 10 สุดยอด การ Cupping Exchange และการทำอย่างไรให้ทำกาแฟติด 10 สุดยอด เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาเป็นอย่างมาก และผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำไปใช้ในการจัดการสวนกาแฟ การจัดการวัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตต่อไป โดยจัดเสวนาขึ้น  ณ อาคารอเนกประสงค์  E4 ห้อง (E4A 518) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง