Menu

สถาบันชาและกาแฟลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกกาแฟบ้านปางขอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  ผู้จัดการร้านกาแฟ Alexta Coffee ได้นำทีมสถาบันชาและกาแฟ และผู้บริหารจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กาแฟพันธุ์ไทย ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกกาแฟ ณ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟ ผลผลิตกาแฟ รวมถึงวิธีการแปรรูปกาแฟโดยเกษตรกรได้ถ่ายทอดเรื่องราวการผลิตกาแฟ จากป่าต้นน้ำสู่การคั่วกาแฟที่มีคุณภาพ ส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูปกาแฟ กับภาคเอกชนในอนาคต