Menu

กิจกรรมสถาบันชา

DSC_0732

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธำรง

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
DSC_0610

สถาบันชาร่วมนำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยต ...
25601103_๑๗๑๑๐๖_0011

สัมภาษณ์ทำข่าว เรื่อง “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ท ...