Menu

จดหมายข่าวชา

สถาบันชา มฟล.
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 25
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– มาตราฐานชาของอาเซียน
– ชีสเค้กชาเขียว
– ชนิดของชาตามถิ่นกำเนิด
– ผลของโพลีฟีนอลในผลิตภัณฑ์ชาในการยับยั้งการงอกของสปอร์แบคทีเรีย
– มหัศจ…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 24
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– การพัฒนาทักษะด้านการชิมชาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการชาไทย
– ป้านชา
– สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI “ชาเชียงราย”
– เมี่ยงทรงเครื่อง
– ชาช่วยเสริมการทำงาน…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 (เมษายน – มิถุนายน 2559)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ชาอัสสัมกับงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย
– วัฒนธรรมการดื่มชาในประเทศอังกฤษ
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาหมู่บ้านผลิตภัณฑ์เมี…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6  ฉบับที่ 22
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 (มกราคม – มีนาคม 2559)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– Global Tea Expo and International Forum on Tea Culture,Creativity &Science ณ Caotun, Nantou County, Taiwan
– คัพเค้กชาเขียว
– เส้นทางเมี่ยงสู่ชาอั…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5  ฉบับที่ 21
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”
– ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ ชาแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
– การเลือกปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในสวนชา
– ชาเสริมเกราะภูมิ…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5  ฉบับที่ 20
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– “ชาไทยมรกต” ชาแบรนด์ไทยแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล
– จิบชาสัญจร ตอน “จิบชาชมวังหน้า”
– คุ้กกี้ชาเขียว
– ชาเขียวกับความสามารถต้านจุลินทรีย์
– …
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5  ฉบับที่ 19
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”
– ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ ชาแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
– การเลือกปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในสวนชา
– ชาเสริมเกราะภูมิ…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5  ฉบับที่ 18
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 (มกราคม – มีนาคม 2558)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– งานประชุมวิชาการกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย
– แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ
– TEA COSMETICS ASSAM TEA FACIAL CREAM
– การปลูกและดูแลรักษาชา…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4  ฉบับที่ 17
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชาในจังหวัดเชียงราย
– Asian Tea
– คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงรา…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4  ฉบับที่ 16
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 (กรกฎาคม – กันยายน 2557)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ชาดำกลิ่นสับปะรด
– การทดสอบตัวอย่างชาด้วยวิธีการทดสอบชิม
– ดื่มชาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4  ฉบับที่ 15
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 (เมษายน – มิถุนายน 2557)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร
– ผู้ปลูกชาอินทรีย์…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4  ฉบับที่ 14
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (มกราคม – มีนาคม 2557)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันชา
– สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบุคคลสำคัญ
– การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
– ประโยชน์ข…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4  ฉบับที่ 13
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2556
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– เทศกาลท่องเที่ยว ชาเชียงราย
– ชาสมุนไพรกับการควบคุมโรคเบาหวาน
– ทำความรู้จักสมาคมชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย
– เมนูแนะนำ ชาสับปะรด
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3  ฉบับที่ 12
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2556
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สถานการณ์ชาไทยภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
– บอกกล่าว เล่าชา จากเมืองจีน
– ประโยชน์จากการดืมชาผู่เอ๋อ
– Analysis of processing Practices and…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3  ฉบับที่ 11
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เมษายน-มิถุนายน 2556
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ชาอัสสัมดอยวาวี ชาดีของคนไทย
– การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชา
– ชากับการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียในร่างกาย
– ช…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3  ฉบับที่ 10
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 มกราคม-มีนาคม 2556
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– แนะนำหัวหน้าสถาบันชา
– ศูนย์กลางการจำหน่ายชาสหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด
– เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตชาของไทย
– ชากับการผ่อนคลายของระบบประสาท…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2  ฉบับที่ 9
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ตุลาคม-ธันวาคม 2555
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ชา ป่าปกาเกอญอ
– ชาน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน
– มารู้จักคุณค่า “น้ำมันเมล็ดชา” กันเถอะ
– กรดไขมันจากน้ำมันเมล็ดชาเมี่…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2  ฉบับที่ 8
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม-กันยายน 2555
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– บริบทของใบชา ในสังคมล้านนาไทย
– GABA กับการผ่อนคลายความเครียด
– Tea Reserach : ชากับคาเฟอีน
– ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันชา…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2  ฉบับที่ 7
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เมษายน-มิถุนายน 2555
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– การจัดประกวดชางานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
– เตรียมความพร้อมสู่ตลาดชาสากลด้วย GMP–Codex
– ชากับการดูแลสุขภาพหัวใจ
– ข้อมูลข่…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2  ฉบับที่ 6
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 มกราคม-มีนาคม 2555
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ชาเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย
– ประเภทและชนิดของชาในญี่ปุ่น
– ชาเขียวกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงผง
– Matcha Green te…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1  ฉบับที่ 5
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ตุลาคม-ธันวาคม 2554
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ผลการแข่งขันประกวดชาไทย 2554
– สมาคมชาไทย
– ใบชามิ่งดี
– ชามีผลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไร
– Green Tea Cupcakes…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1  ฉบับที่ 4
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-กันยายน 2554
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– แนะนำเว็บไซต์ สถาบันชา
– ชุดทดสอบโฟลิฟีนอลทั้งหมดในชา
– ชากับโรคอุจจาระร่วง
– การกำจัดเพลี้ย โดยไม่ใช้สารเคมี
– Ginger Black Tea…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1  ฉบับที่ 3
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2554
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– สถานภาพปัจจุบันของชาไทย
– การตลาดชี้นำการผลิตสินค้าชา
– สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”
– ชาไทยกับแนวคิดเศษฐกิจสร้างสรรค์
R…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1  ฉบับที่ 2
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2554
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– โอกาสของชาไทยภายใต้การค่าเสรี
– นโยบายของผุ้ว่าราชการจ.เชียงราย
– ยกระดับชาไทยด้วยมาตรฐานการผลิต
– เมี่ยง อาหารพื้นเมืองชาวล้านนา
– ข่าวกิจ…
   
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1  ฉบับที่ 1
  จดหมายข่าวชา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวามคม 2553
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– โอกาสทางการตลาดของชาไทย
– ชากับสุขภาพช่องปาก
– แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาชาเชียงราย
– พันธุ์ชาในประเทศไทย
– ข่าวกิจกรรมชา…