Menu

logo-150px

TeaInstitute Mea Fah Luang University

จดหมายข่าวชา

Tea News 28-4_001จดหมายข่าวชา ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-“Tribes” วิถีชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย

– การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงธาตุอาหารของต้นชา

– มหัศจรรยย์ชาขาวเพื่อสุขภาพ

– เค้กชาเขียวเนยสด

 อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสถาบันชา

1.ยุทธศาสตร์ชา (รองอุทัย)_001

โหลดเอกสารงานสัมมนา “THAI-JAPAN ALLIANCE FOR TEA INDUSTRY”

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
ย่อขนาด

การสัมมนา “Thai-Japan Alliance for Tea Industry”

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...

factorydownload newsletterpartnerโครงการหมู่บ้านวิท2