29.06.2017 11:27

นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

นางสาวสกาวเดือน เปรมปรี นางสาวมนัญชยา เกิดพร และนางสาว เกษราพร วงศ์หาญกุล    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency, NIA) ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดและมุมมองทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด 

การเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนักศึกษาทั้งสามคนผ่านการคัดเลือกจากโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17  (Thailand Innovation Awards 17th competition, TIA 17) จากผลงาน Bee Nuc Be Natural (กล่องอนุบาลผึ้งนางพญาจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊คเพจ TIA: Thailand Innovation Awards.