05.08.2018 20:00

นศ.สนว.วิทย์ ปี 1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จากทีม BB Bed ได้แก่ นางสาวศุภธิดา ศุภดิตถ์กูล นางสาววิมลพร งามทรัพย์ไพศาล นางสาวสมปรารถนา วรบัณฑิต และ นายณชพล มะธุโป และ นางสาวธนิดา เกียรติขจรบวร จากสำนักวิชาจีนวิทยา เข้าร่วมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ในโจทย์ “Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย” โดยทีม BB Bed นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเตียงสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขับถ่ายของผู้สูงอายุติดเตียง แนวคิดนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จากทีม KABT Saddy ได้แก่ นางสาวกัญกร ทาอุปรงค์ และ นางสาวอัจฌิมา บุญทวี ได้เข้าร่วมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ในโจทย์ “ไอเดียบริหารจัดการขยะในบ้าน/เมืองของท่าน” โดยทีม KABT Saddy ได้นำเสนอแนวคิด application “จุดรักษ์” application สำหรับการจัดบริหารจัดการขยะ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขยะ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะ ราคาขยะรีไซเคิลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงสังคมออนไลน์ที่ร่วมกันสร้างแคมเปญรักษ์โลกและแหล่งแบ่งปันความรู้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมร้านค้ารักษ์โลกอีกด้วย แนวคิดนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

กิจกรรมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ในกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” จัดโดยธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้กำหนดโจทย์ในแต่ละเดือน และให้ทีมนักศึกษาส่งคลิปไอเดียความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศในระดับมหาวิทยาลัยจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ชิงเงินทุนการศึกษารวมกว่า 130,000 บาท