22.11.2018 14:10

นักศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม (Excellent Oral Presentation Award) ในหัวข้อ Bagasse Sheets Reinforced with Nanofibrillated Celluloses from Different Sources

นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์​กุล นักศึกษาระดับปริญญาโท​หลัก​สูตรวัสดุศาสตร์​ (Materials Science Program) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม (Excellent Oral Presentation Award) ในหัวข้อ Bagasse Sheets Reinforced with Nanofibrillated Celluloses from Different Sources ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering (ICNNN 2018) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น