24.03.2016 13:48

การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ KAIST Institute สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Dai Gil Lee ผู้อำนวยการสถาบัน KAIST Institute for Design of Complexity Systems,  Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมนักวิจัย 2 ท่าน ในการบรรยายเรื่อง “Axiomatic design and fabrication of composite structures-applications in robots, machine tools, and automobiles” ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุผสม (composite) เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น Fuel Cell และ Battery ภายหลังการบรรยายพิเศษ คณะนักวิจัยจาก KAIST Institute และคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมหารือในแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบัน  โดย KAIST Institute ได้รับนาย Ju huk Lee นักศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เข้าร่วมฝึกงานระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนที่จะถึงนี้