27.07.2016 14:55

ให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran ผู้อำนวยการ และ Mr. John Ferrick จาก College of Agricultural and Life Sciences (CALS) International Programs จากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พร้อมด้วย ดร.ศิระประภา มหานิล ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์และ ดร.อมร โอวาทวรกิจ  ได้ให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran ผู้อำนวยการ และ Mr. John Ferrick จากCollege of Agricultural and Life Sciences (CALS) International Programs จากมหาวิทยาลัยWisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมทางการวิชาการ ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร งานวิจัยที่แต่ละสถาบันดำเนินงานอยู่ และร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต