11.01.2017 09:08

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ยตัวแทนในการอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่