10.02.2017 08:21

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 2 และ 3

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 โดยกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น โดยได้นำบทเรียน “น้ำหลากสี” และ “ตอม่อรอรับ” ให้แก่นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้แบบ STEM อย่างสนุกสนาน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน นอกจากนี้ทางคณาจารย์ของสำนักวิชายังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างบทเรียน STEM เพื่อสร้างให้คณะครูมีความมั่นใจ  ที่สามารถจะต่อยอดนำบทเรียนแบบ STEM ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมในวันที่ 28 มกราคม 2560 และโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมในวันที่ 29 มกราคม 2560 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการสัญจรครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดโครงการประจำปีที่ 4 ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังได้ร่วมหารือกับคณะครูซึงมีความสนใจอยากนำบทเรียน STEM ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนและการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์

นับว่าโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 นี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งการนำบทเรียนที่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมพัฒนา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่ดี เพื่อช่วยพัฒนากระบวนการคิดและการทำงานเป็นระบบให้กับตัวนักศึกษาของสำนักวิชาเช่นกัน