03.12.2015 10:59

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดสรรโควต้าพิเศษให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

 

ทางสำนักจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศที่แนบมานี้