13.06.2016 14:36

รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนสายวิทย์ฯ-คณิต ที่มีผลการเรียน (GPAX) 2.5 ขึ้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/a/mfu.ac.th/file/d/0BwU9fMpICBgXQnZNcHQ2ZUpodGo4Qk14UndPZC1BclBrTFMw/view

ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2559