28.12.2016 08:55

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS Project (Biodiversity) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS Project (Biodiversity) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยและกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ (https://drive.google.com/open?id=0BwU9fMpICBgXeXF0VEp2VzVHRlN6cE1wb0FOdFBpeXhkalVZ) และส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560