08.06.2017 15:03

กิจกรรมบรรยายพิเศษโครงการสร้างสมรรถนะความเข็มแข็งสำนักวิชา ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บรรยายพิเศษโครงการสร้างสมรรถนะความเข็มแข็งสำนักวิชา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการตลาด ณ ห้อง 415 อาคาร M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.15-15.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ gg.gg/4st7i