22.02.2018 11:18

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มหกรรมการอาชีพและการศึกษาต่อ S&T Job Fair 2018

   ขอเชิญบัณฑิต บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการอาชีพและการศึกษาต่อ Science and Technology Job Fair 2018 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยแนวคิด "เติมเต็มทุกฝัน... เพื่อชาววิทย์"