ดร.พัชรนันท์ โชโต

 

ดร.พัชรนันท์ โชโต

Research interests: -

Phone: (66) 5391-6768

E-mail: Patcharanan.cho@mfu.ac.th

 

Office: E3A-510