บุคลากรสายวิชาการ

Dr. Kanchana Watla-iad

หัวข้อวิจัย: Development of flow-based techniques for applying in quality control of food products
โทรศัพท์: (66) 5391-6787, (66) 5391-6210
E-mail: kanchana.wat@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B 502, S2 204

Dr. Kanchana Watla-iad

หัวข้อวิจัย: Smart bee
โทรศัพท์: (66) 5391-6772
E-mail: Kitiphong.kho@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-508

Dr. Kanchana Watla-iad

หัวข้อวิจัย: Biological Control of Insect Pests in Rice, Tea and Coffee Plantation
โทรศัพท์: (66) 5391-6770
E-mail: Khanobporn.tan@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Asst. Prof. Dr. Tuangrak Nantawisarakul

หัวข้องานวิจัย: Plant Science and Technology; Plant Systematics
โทรศัพท์:  (66) 5391-6782
E-mail: jantrararuk@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-516

Dr. Chuleeporn Thanomsilp

หัวข้อวิจัย: Polymer composites; Polymer
โทรศัพท์
: (66) 5391-6782
E-mail: chuleeporn@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 516

Dr. Nattakan Soykeabkaew

หัวข้อวิจัย: Cellulose fibres reinforced composites; Bacterial cellulose reinforced composites; Bio-based composites
โทรศัพท์
: (66) 5391-6774
E-mail: nattakan@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 507

Dr. Nuttachat Wisittipanit

หัวข้อวิจัย: Data mining for Profiling Human Microbiome; Applications of Machine Learning in Bioinformatics
โทรศัพท์: (66) 5391-6768
E-mail: nuttachat.wis@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A-510

Dr. Nattakan Soykeabkaew

หัวข้อวิจัย: Modified ferroelectric and piezoelectric ceramics for medical materials
โทรศัพท์
: (66) 5391-6774
E-mail: nattaya.taw@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 507

Dr. Orawan Suwantong

หัวข้อวิจัย : Acetic acid bacteria, enzyme purification, genetic engineering

โทรศัพท์ : (66) 5391-6781

E-mail: natsaran.sai@remove-this.mfu.ac.th

ห้องทำงาน : E3A-512

Dr. Kanchana Watla-iad

หัวข้อวิจัย:- 
โทรศัพท์: (66) 5391-6783
E-mailThitipone.suw@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B 516

 

 

Assoc. Prof. Dr. Darunee Wattanasiriwech

หัวข้อวิจัยChemistry of Materials; Sol-gel processing; Clay Science;Preparation and Characterisation of Ceramic Materials; Zirconia Based Materials
โทรศัพท์
: (66) 5391-6263, (66) 5391-6768
E-mail: darunee@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-510, S4 104

Dr. Somwan Chumphongphan

หัวข้อวิจัย: Development of Superalloy; Dental Materials
โทรศัพท์: (66) 5391-6772
E-mail: tophan@mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A-508

Dr. Teerawit Waratrujiwong

หัวข้อวิจัย: Bioactive peptides and its application
โทรศัพท์: (66) 5391-6780
E-mail:teerawit@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Dr. Theeradech Mookum

หัวข้อวิจัย: Mathematical modelling of two-phase flow and heat transfer; Mathematical modelling of electromagnetic field
โทรศัพท์: (66) 5391-6772
E-mail: theeradech@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-508

หัวข้อวิจัย:Antibody production and antibody engineering
โทรศัพท์
:  (66) 5391-6786 
E-mail: nanthanit.jar@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B-502

Dr.Panate Manomaivibool

โทรศัพท์: (66) 5391-6850
E-mail: panate.man@remove-this.mfu.ac.th, nrem@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E2-208

Dr. Prachak Inkaew

หัวข้อวิจัย: Nanoparticle catalysts; Electrochemistry; Polymer electrolyte membrane; Chemistry of fuels
โทรศัพท์: (66) 5391-6786
E-mail: prachak.ink@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B 502

หัวข้อวิจัย:Molecular Genetics and Genetic Manipulation
โทรศัพท์
: (66) 5391-6783
E-mailprapassorn@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-516

Dr. Piyanuch Siriwat

หัวข้อวิจัย: Applications of Group Analysis; Invariant Solutions of The Special Model of Fluids; Group Classification
โทรศัพท์: (66) 5391-6786
E-mail: piyanuch.sir@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3B-502

หัวข้อวิจัย: Molecular biology; Tea Science
โทรศัพท์
: (66) 5391-6773
E-mail: panom@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน
: E3A-508

Dr. Phunrawie Promnart

หัวข้อวิจัย: Organometallic compounds; Spectroscopic characterizations; Metals in tea
โทรศัพท์
: (66) 5391-6770
E-mail: phunrawie@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 511

หัวข้อวิจัย: DNA and Protein technology
โทรศัพท์: (66) 53916792
E-mailplaipol@remove-this.mfu.ac.th  
ห้องทำงาน: E3A-507

Dr. Patcharanan Choto

หัวข้อวิจัย: -
โทรศัพท์: (66) 5391-6768
E-mail: Patcharanan.choto@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B 510

Dr.Patchara Punyamoonwongsa

หัวข้อวิจัย: Polymer chemistry; Polymeric biomaterials; Surface chemistry; Responsive surface active polymers; Lipid membranes and bilayer; Drug delivery systems; Therapeutic contact lenses; Polymer blends and composites; Natural polymers
โทรศัพท์: (66) 5391-6769
E-mail: patchara@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 510

Asst. Prof. Dr. Patcharee Pripdeevech

หัวข้อวิจัย: Analysis of volatile constituents in Thai essential oils using modern chemistry techniques
โทรศัพท์: (66) 5391-6784
E-mail: patcharee.pri@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A 516

หัวข้อวิจัย: Volatile compound as a growth hormone for mushroom and defense response of plants
โทรศัพท์: (66) 5391-6780
E-mailpattana.kak@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Dr. Siraprapa Brooks

หัวข้อวิจัย: Fungal diversity, taxonomy and molecular evolution
โทรศัพท์:  (66) 5391-6780
E-mail:  putarak.cho@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Dr. Rungrote Nilthong

หัวข้อวิจัย: Cluster Computing; Theoretical Solid State Physics
โทรศัพท์: (66) 5391-6771
E-mail: rungrote@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-511

Dr. Wisanu Maneerat

หัวข้องานวิจัย: Bioactive natural products from plants and microbes, Biotransformation  
โทรศัพท์: (66) 5391-6792
E-mail: wisanu.man@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 507

Dr. Siraprapa Brooks

หัวข้อวิจัย: Disease resistance genes, application of molecular markers in plant breeding
โทรศัพท์: (66) 5391-6771
E-mail: siraprapa.bro@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-511

Dr. Somrudee Nilthong

หัวข้อวิจัย: Molecular markers, genetic engineering
โทรศัพท์: (66) 5391-6771
E-mail: somrudee@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-511

Dr. Somwan Chumphongphan

หัวข้อวิจัย: Hydrogen storage materials, Porous materials, Fuel cell, Mechanical Alloying
โทรศัพท์: (66) 5391-6792
E-mail: somwan@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A-507

หัวข้อวิจัย: Molecular Biology applications in Rice and Jatropha
โทรศัพท์
:  (66) 5391-6784
E-mail:  siam@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-516

หัวข้อวิจัย: Protein and Enzyme technology
โทรศัพท์
:  (66) 5391-6773
E-mail:  sarote.nit@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-508

Dr. Sitthi Duangphet

หัวข้อวิจัย: Biodegradable polymer
โทรศัพท์: (66) 5391-6781
E-mail: sitthi.dua@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 512

Assoc. Prof. Dr. Darunee Wattanasiriwech

หัวข้อวิจัยIndustrial Ceramics; Advanced Ceramics
โทรศัพท์
: (66) 5391-6263, (66) 5391-6768
E-mail: suthee@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: S4 104, E3A-510

Dr. Sunita Chamyuang

Research interests: Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production from mushroom and fungi and microbial fermentation
โทรศัพท์: (66) 5391-6781
E-mail: sunita@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Asst. Prof. Dr. Surat Laphookhieo

หัวข้อวิจัย:Bioactive natural products from plants and microbes
โทรศัพท์: (66) 5391-6782, (66) 5391-6238
E-mail: surat.lap@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 516, S2 402

Dr. Sureeporn Nontachaiyapoom

หัวข้อวิจัย: Molecular basis and applications of orchid mycorrhiza
โทรศัพท์: (66) 5391-6769
E-mail: sureeporn.non@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-510

Dr. Suwanna Deachathai

หัวข้อวิจัย: Natural products chemistry; Antioxidant and antimicrobial Activities
โทรศัพท์: (66) 5391-6769, (66) 5391-6224
E-mail: suwanna.dea@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 510, S2 404 

Dr. Anant Eungwanichayapant

หัวข้อวิจัย: Gamma Astronomy; X-ray Astronomy; Infrared Astronomy; Cosmic Rays; Cosmology; Mathematical Modeling
โทรศัพท์: (66) 5391-6782
E-mail: anant@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-516

Dr. Orawan Suwantong

หัวข้อวิจัย: Electrospinning of polymers; Polymers for biomedical applications; Drug/gene delivery systems; Wound dressing and tissue engineering
โทรศัพท์: (66) 5391-6787
E-mail: orawan.suw@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3B 502

Dr. Chuleeporn Thanomsilp

หัวข้อวิจัย: Natural products and Medicinal Chemistry
โทรศัพท์
: (66) 5391-6782
E-mailacharavadee.pan@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 516

หัวข้องานวิจัย: Fungal diversity, taxonomy and molecular evolution; Fungal Biotechnology
โทรศัพท์:  (66) 5391-6792
E-mail:kelvin.hyd@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-507

หัวข้องานวิจัย: Microbial Biotechnology
โทรศัพท์
:  (66) 5391-6792
E-mail:ekachai@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-508

Dr. Wisanu Maneerat

 

หัวข้องานวิจัย: Interface Science, Grain boundary engineering, Material Processing.  
โทรศัพท์: (66) 5391-6795
E-mailonthida.kos@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A 508

หัวข้องานวิจัย: Eukaryotic microbiota of the human intestinal tract, Diversity of protists in Thailand, Phylogenomics and genomics of ciliates
โทรศัพท์
:  (66) 5391-6768
E-mail:gentekaki.ele@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-508