ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ก.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่3 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2015)

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีการจัดโครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่3 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2015) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน...[อ่านต่อ]


06

พ.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme 2016

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2559 [อ่านต่อ]


06

พ.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในหัวข้อการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [อ่านต่อ]


22

เม.ย.

2015

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๔๐ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยจะมอบให้แก่ นิสิต นักศึกษาที่ขอรับสมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๗๐ ทุน...[อ่านต่อ]


08

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา[อ่านต่อ]


08

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษา ณ Xi'an Jiaotong University มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจิน[อ่านต่อ]


02

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Developing Countries Partnership Program Scholarship (KNB)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ประกาศให้ทุนการศึกษาแต่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ใน 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

[อ่านต่อ]


29

ม.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน เริ่มเรียนในเทอม Fall...[อ่านต่อ]


06

ม.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ "เกาหลีในใจฉัน"

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NOICA) จัดโครงการนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ "เกาหลีในใจฉัน Create Korea with Your Heart"[อ่านต่อ]