ติดต่อเรา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ต.ท่าสุด อ.เมือง, จ.เชียงราย 57100 ประเทศไทย 
โทรศัพท์: (66) 5391-6775, (66) 5391-6778
โทรสาร: (66) 5391-6776
E-mail: science@remove-this.mfu.ac.th