โบรชัวร์
  • โบรชัวร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • โบรชัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุศาสตร์
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุวิศวกรรม
วารสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รายงานประจำปี
ความภาคภูมิใจ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

29

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด R2M MFU 2015

27

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to...[อ่านต่อ]


ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

04

ต.ค.

2015

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...[อ่านต่อ]


รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ข่าวประชาสัมพันธ์

01

มี.ค.

2017

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคด้านโปรตีน

   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...[อ่านต่อ]


28

ธ.ค.

2016

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS Project (Biodiversity) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS Project (Biodiversity)...[อ่านต่อ]


05

ก.ค.

2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 "โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์" เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


04

ก.ค.

2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 "โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20

มี.ค.

2017

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30-17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี...[อ่านต่อ]


สนว.วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

20

มี.ค.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...[อ่านต่อ]


ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

22

ก.พ.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบประเมิน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย...[อ่านต่อ]


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 2 และ 3

10

ก.พ.

2017

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 โดยกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560...[อ่านต่อ]