โบรชัวร์
  • โบรชัวร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • โบรชัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุศาสตร์
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุวิศวกรรม
วารสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รายงานประจำปี
ความภาคภูมิใจ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

29

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด R2M MFU 2015

27

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to...[อ่านต่อ]


ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

04

ต.ค.

2015

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...[อ่านต่อ]


รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ข่าวประชาสัมพันธ์

05

ก.ค.

2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 "โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์" เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


04

ก.ค.

2016

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 "โครงการพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


13

มิ.ย.

2016

รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


21

ธ.ค.

2015

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "เรียนวิทย์...[อ่านต่อ]


กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันสถาปณา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง

26

ก.ย.

2016

      คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาริช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธี ครบรอบ 18 ปี วันสถาปณามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน...[อ่านต่อ]


คณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27

ก.ค.

2016

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


กิจกรรมบรรยายพิเศษ The human-environment interface, with special attention to population assessment, habitat analysis, conservation genetics, and pathogen transmission in primates

27

ก.ค.

2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Randy Kyes และ Dr. Pensri Kyes จาก University of Washington...[อ่านต่อ]


ให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran ผู้อำนวยการ และ Mr. John Ferrick จาก College of Agricultural and Life Sciences (CALS) International Programs จากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

27

ก.ค.

2016

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พร้อมด้วย ดร.ศิระประภา มหานิล ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์และ ดร.อมร...[อ่านต่อ]