โบรชัวร์
  • โบรชัวร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • โบรชัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุศาสตร์
  • โบรชัวร์หลักสูตรวัสดุวิศวกรรม
วารสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รายงานประจำปี
ความภาคภูมิใจ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

29

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด R2M MFU 2015

27

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to...[อ่านต่อ]


ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

04

ต.ค.

2015

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...[อ่านต่อ]


รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ข่าวประชาสัมพันธ์

13

มิ.ย.

2016

รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


21

ธ.ค.

2015

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "เรียนวิทย์...[อ่านต่อ]


15

ธ.ค.

2015

ข่าวประกาศโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส....[อ่านต่อ]


03

ธ.ค.

2015

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเ...[อ่านต่อ]


กิจกรรมสำนักวิชา

การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ KAIST Institute สาธารณรัฐเกาหลี

24

มี.ค.

2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Dai Gil Lee ผู้อำนวยการสถาบัน KAIST Institute for Design of Complexity Systems,  Korean Advanced...[อ่านต่อ]


เสวนาการเตรียมความพร้อมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

22

มี.ค.

2016

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...[อ่านต่อ]


สำนักวิทย์ จัดสานสัมพันธ์ ปี 2559

22

มี.ค.

2016

เมื่อวันเสารที่ 5 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้น...[อ่านต่อ]


กิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้องประจำปี 2559

02

มี.ค.

2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้องประจำปี 2559 เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตรุ่นที่ 11...[อ่านต่อ]