ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

The 13th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

22

พ.ย.

2018

น.ส.ณัฐมล หงษ์เวียงจันทร์ และ นายกฤตภาส ดาราโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีขั้นสูงในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13...[อ่านต่อ]


การนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering (ICNNN 2018) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

22

พ.ย.

2018

ผศ.ดร.ณัฐ​กานต์​ สร้อย​กาบ​แก้ว​ อาจารย์​ประจำหลักสูตรนวัตกรรม​วัสดุ (Materials​ Innovation ​ Program) ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย อาจารย์​ประจำหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (Materials​ Engineering​ Program) และ อ.​ณัฐวุฒิ​ ยอดสุวรรณ​ ​อาจารย์​ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี​ชีวภาพ (Biotechnology Program)...[อ่านต่อ]


ทัศนศึกษา ณ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาตร์และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด...[อ่านต่อ]


ทัศนศึกษา ณ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาตร์ นำทีมโดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อขายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวอบกรอบ ขนมข้าวหอมมะลิ...[อ่านต่อ]


กิจกรรม Chemistry Family Day 2018

22

พ.ย.

2018

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดกิจกรรม Chemistry Family Day 2018 ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง E3B-101 เวลา 17.00-20.00 น. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิต ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

Prof.Dr.Kevin Hyde นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานทางวิชาการสูงสุด

03

มี.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เควิน ไฮด์ (Prof.Dr.Kevin D. Hyde)...[อ่านต่อ]


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

28

ม.ค.

2015

ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...[อ่านต่อ]


ผศ.ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช รับทุนเอนเดเวอร์ ปี 2558

16

ม.ค.

2015

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช อาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

04

พ.ย.

2014

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาเคมีประยุกต์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

05

มี.ค.

2014

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก ฐานานุกูล นักศึกษาในหลักสูตรเคมีประยุกต์...[อ่านต่อ]


Outstanding Poster Presentation from PACCON 2014

10

ก.พ.

2014

นางสาวเกศมณี สมอ๊อด นักศึกษาหลักสูตรเคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์...[อ่านต่อ]


Outstanding Oral Presentation from PACCON 2014

06

ก.พ.

2014

นางสาวชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล นักศึกษาทุนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 14)...[อ่านต่อ]


อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Southeast Asian Weather and Climate ASEAN ADAPING TO CLIMATE CHANGE (ICSA-WC2013)

02

ม.ค.

2014

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)...[อ่านต่อ]


กิจกรรมงานวิจัย