ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีประยุกต์ ณ PPES lab Proteinchemistry, Proteomics & Epigenetic, Department Biomedical Sciences, University of Antwerp, Belgium

22

พ.ย.

2018

ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีประยุกต์ นายเอกนรินทร์ ปินตาธรรม ณ PPES lab Proteinchemistry, Proteomics & Epigenetic, Department Biomedical Sciences,  University of Antwerp, Belgium...[อ่านต่อ]


Science Communication Skill Workshop

19

ก.ย.

2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2561 สำนักวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมทีมคณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุได้จัดกิจกรรม Communication Skill Workshop ที่ร้าน BOOKCASE บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชุมร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมการประชุม วทท. 45

21

ส.ค.

2018

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนางแล อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2

20

ก.พ.

2018

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง E3A-514/5 โดยเป็นการพบปะกันระหว่าง คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่...[อ่านต่อ]


รายงานสรุปผลการศึกษาและอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนประจำภาคการศึกษาปลาย 2559

08

มิ.ย.

2017

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Miss Elaine Wong Wen Yee นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Brunei Darussalam (UBD) ภายใต้โครงการ AIMS (Biodiversity) ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

28

ก.ค.

2013

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร : สัมภาษณ์หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สิริพัชร์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนแรกของ มฟล. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

30

พ.ค.

2013

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์คนแรกของ มฟล. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี...[อ่านต่อ]


ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ ได้รับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

07

ก.พ.

2013

 ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)...[อ่านต่อ]


นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

07

ก.พ.

2013

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 1...[อ่านต่อ]


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

07

ก.พ.

2012

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทุกท่าน[อ่านต่อ]


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

30

พ.ย.

2011

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง...[อ่านต่อ]


กิจกรรมงานวิจัย