ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

MEE Notebook จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

21

เม.ย.

2017

กลุ่มวิจัย MEE (Materials for Energy and Environment Research Group) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผลิตสมุดรักษ์โลก จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่มีการต่อยอดมาจากงานวิจัยทางด้านวัสดุผสมจากชีวมวล (Bio-composite Material) ได้ร่วมมือกับบริษัท พี วัน โปรดักส์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

05

เม.ย.

2017

         วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรด ในเขตตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ....[อ่านต่อ]


อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์นำผลงานนวัตกรรมจากผึ้งร่วมแสดงที่สมาพันธรัฐสวิส

31

มี.ค.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geveva สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29...[อ่านต่อ]


มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

30

มี.ค.

2017

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับรศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะในวันที่    21 มีนาคม 2560 ในการนี้ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ได้นำเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว...[อ่านต่อ]


ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20

มี.ค.

2017

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30-17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เข้ากิจกรรมตามฐานต่างๆ...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

รางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

08

ก.ย.

2011

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการ ศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง ได้รับรางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA 2011

02

ก.ย.

2011

ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์...[อ่านต่อ]


ดร. รัทนา ทาพา: ชีวิตนี้สนองคุณแด่ราชวงศ์ไทย ในรายการฉันรักเมืองไทย

21

ส.ค.

2011

รายการ “ฉันรักเมืองไทย” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์...[อ่านต่อ]


ภาณุ - บอกเล่าประสบการณ์กับโครงการแลกเปลี่ยน UMAP

06

ส.ค.

2011

บอกเล่าประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการณ์ UMAP ที่ University of Seoul ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี...[อ่านต่อ]


ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

05

มี.ค.

2010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


นายภาณุ เสรีวิชยสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP

25

ก.พ.

2010

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุ เสรีวิชยสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2552

13

ส.ค.

2009

รายแรกของมฟล.กับรางวัล"นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" เข้ารับโล่พระราชทาน[อ่านต่อ]


นศ. ป.โท และ อาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. คว้ารางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ

18

ก.ค.

2009

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักงาน...[อ่านต่อ]


กิจกรรมงานวิจัย