ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

24

ม.ค.

2017

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับเกียรติ จากวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา Environmental Biotechnology และ รายวิชา Gene Technology ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11

ม.ค.

2017

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร การวิจัย และสหกิจศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช...[อ่านต่อ]


คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่

11

ม.ค.

2017

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ยตัวแทนในการอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่  [อ่านต่อ]


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวาระขึ้นปีใหม่

11

ม.ค.

2017

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ สำนักงานอธิการบดี (AD1) ในการนี้ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 1

22

ธ.ค.

2016

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สัญจรปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

กิจกรรมงานวิจัย