ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “วิทย์หรรษากับครูอ้วน” ณ อาคาร D1 ห้อง 301 ตั้งแต่เวลา 16.00 น ถึง 19.00 น.

07

ธ.ค.

2016

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “วิทย์หรรษากับครูอ้วน” ณ อาคาร D1 ห้อง 301 ตั้งแต่เวลา 16.00 น ถึง 19.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณบดีได้มีโอกาสพบปะนักศึกษาทุกชั้นปีของสำนักวิชาฯเพื่อกระตุ้นเตือนเรื่องการศึกษาเล่าเรียนในช่วงก่อนการสอบปลายภาค...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา

20

ต.ค.

2016

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา นำโดย รศ.ดร.พิษณุ เจียวคุณ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าประเมินคุณภาพฯสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง E3A-502 อาคาร E3A มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคณะกรรมการฯ...[อ่านต่อ]


คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยฯ หน้าลานสมเด็จย่า

20

ต.ค.

2016

วันที่ 14 ตุลาคม เวลา 17.00 น. คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย และน้อมเกล้าฯส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...[อ่านต่อ]


คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น

11

ต.ค.

2016

  วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. Assoc.Prof.Dr.Hiroyuki Kawashima จาก Department of Global Agriculrural Science, Graduate School of Agricultural and Life Science จาก University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ได้เข้าพบ รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวันสถาปณา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง

26

ก.ย.

2016

      คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาริช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธี ครบรอบ 18 ปี วันสถาปณามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้องระชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเข้าร่วมพิธีตักบาตรในช่วงเช้า เวลา 07.00...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

กิจกรรมงานวิจัย