ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิทย์ จัดสานสัมพันธ์ ปี 2559

22

มี.ค.

2016

เมื่อวันเสารที่ 5 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้น กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยเน้นไปที่การแข่งขันกีฬาฮาเฮหลากหลายชนิด...[อ่านต่อ]


กิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้องประจำปี 2559

02

มี.ค.

2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้องประจำปี 2559 เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับบัณฑิตรุ่นที่ 11 ของสำนักวิชาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 โดยในปีการศึกษา 2557...[อ่านต่อ]


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมนักวิจัยจากประเทศจีน

02

มี.ค.

2016

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.อมร โอวาทวรกิจ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธุ์ และ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช  ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล...[อ่านต่อ]


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

24

ก.พ.

2016

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช  คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยการนําของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จำนวน 10 ท่าน ณ...[อ่านต่อ]


การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

24

ก.พ.

2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Senior researcher Dr. Geoffery R. Williams จาก Institute of Bee Health, University of Bern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effects of neonicotinoids on honey bee reproductive health: a comparative,...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

กิจกรรมงานวิจัย