กิจกรรมสำนักวิชา

Science Communication Skill Workshop

19

ก.ย.

2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2561 สำนักวิทยาศาสตร์ นำทีมโดยผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว พร้อมทีมคณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุได้จัดกิจกรรม Communication Skill Workshop ที่ร้าน BOOKCASE บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประชุมร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมการประชุม วทท. 45

21

ส.ค.

2018

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนางแล อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2

20

ก.พ.

2018

      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง E3A-514/5 โดยเป็นการพบปะกันระหว่าง คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่...[อ่านต่อ]


รายงานสรุปผลการศึกษาและอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนประจำภาคการศึกษาปลาย 2559

08

มิ.ย.

2017

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Miss Elaine Wong Wen Yee นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Brunei Darussalam (UBD) ภายใต้โครงการ AIMS (Biodiversity) ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559...[อ่านต่อ]


MEE Notebook จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

21

เม.ย.

2017

กลุ่มวิจัย MEE (Materials for Energy and Environment Research Group) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผลิตสมุดรักษ์โลก จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่มีการต่อยอดมาจากงานวิจัยทางด้านวัสดุผสมจากชีวมวล (Bio-composite Material) ได้ร่วมมือกับบริษัท พี วัน โปรดักส์...[อ่านต่อ]