กิจกรรมสำนักวิชา

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 2 และ 3

10

ก.พ.

2017

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 โดยกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม...[อ่านต่อ]


คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Evidence-based Practices on School Improvement Workshop และโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต”

09

ก.พ.

2017

                          เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา รองคณบดี และคณาอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าประชุมหารือแผนงานโครงการ...[อ่านต่อ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11

ม.ค.

2017

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร การวิจัย และสหกิจศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช...[อ่านต่อ]


คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่

11

ม.ค.

2017

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ยตัวแทนในการอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้บริหาร คณบดี และ หัวหน้าหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ในวาระขึ้นปีใหม่  [อ่านต่อ]


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวาระขึ้นปีใหม่

11

ม.ค.

2017

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ สำนักงานอธิการบดี (AD1) ในการนี้ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]