กิจกรรมสำนักวิชา

นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม SFE2018

14

ม.ค.

2019

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคมที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) และการนำเสนอปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม 1st international conference on globalisation...[อ่านต่อ]


ครูแนะแนวสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28

ธ.ค.

2018

ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง ตัวแทนจากสำนักวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ณ จังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก่น ซึ่งมีครูแนะแนวจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

 

ในการแนะแนวสัญจรนั้น...[อ่านต่อ]


งานเลี้ยง AIMS

25

ธ.ค.

2018

งานเลี้ยงปิดท้ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ AIMS สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS จากประเทศ มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และนักศึกษาต่างชาติจากอินโดนีเซีย แคมเมอรูน และเนปาล จำนวน...[อ่านต่อ]


โมเดลการสร้างวัฒนธรรมการลดและคัดแยก ขยะในการจัดงานกีฬาเจียงฮายเกมส์

14

ธ.ค.

2018

นักวิจัยกลุ่ม CEWT พร้อมด้วยนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จำนวน 85 ทีม รวมทั้งหมด 649 คน และจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตลอดจนนักกีฬา ทีมงาน เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ และผู้ชมที่เข้าชมการแข่งขันเจียงฮายเกมส์...[อ่านต่อ]


Head of CEWT on TEDxBangkok’s Zero Waste Adventure

14

ธ.ค.

2018

“Zero Waste” Adventure ของ TEDxBangkok ชวนคนเมืองมาร่วมฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมือทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดและคัดแยกขยะให้เหลือทิ้งน้อยที่สุดตามแนวคิด Walk the Talk โดยมีวิทยากร (Speakers) จากกลุ่มวิจัย CEWT...[อ่านต่อ]