กิจกรรมสำนักวิชา

การบรรยายพิเศษโดย Professor Tapani Yli-Mattila และผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

29

ต.ค.

2015

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor Tapani Yli-Mattila จาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์ และ ผศ.ดร. ชัชวาล  จันทราสุริยารัตน์ จากภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Plant-fungus...[อ่านต่อ]


กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ

12

ต.ค.

2015

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ โดยสำนักวิชาได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน

1. คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัทเวิสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด สัมมนาเรื่อง...[อ่านต่อ]


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 3 (ตอน เวทีนี้มีพี่เลี้ยง)

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สัญจรปี 3 (ตอน เวทีนี้มีพี่เลี้ยง)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของคุณครู...[อ่านต่อ]


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

08

ก.ย.

2015

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...[อ่านต่อ]


กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่

03

ส.ค.

2015

เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จากโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งในสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาให้แก่นักเรียนห้องพิเศษจากโรงเรียนร้องกวางอนุเคราะห์...[อ่านต่อ]