กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558

13

ก.ค.

2015

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  เนื่องจากนักศึกษาต้องปรับตัวทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและสังคม กิจกรรมตลอดทั้งวันเริ่มด้วย...[อ่านต่อ]


Science Symposium 2015

05

มิ.ย.

2015

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 “Science Symposium 2015” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แสดงผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญหาพิเศษ...[อ่านต่อ]


บรรยายพิเศษ โดย ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

21

พ.ค.

2015

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง Anticancer potential of natural products – evaluation and investigating mechanism of action ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

02

พ.ค.

2015

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการก้าวเข้าสู่การทำงานหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดย ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์...[อ่านต่อ]


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดพิธีดำหัวคณาจารย์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

01

พ.ค.

2015

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีดำหัวอาจารย์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ซึ่งเป็นการนำน้ำขมิ้นส้มป่อยผสมน้ำอบน้ำหอมพร้อมทั้งดอกไม้...[อ่านต่อ]