ความภาคภูมิใจ

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2018

17

ธ.ค.

2018

อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล...[อ่านต่อ]


Method development for Large scale production of Cordyceps militaris

22

พ.ย.

2018

ดร.อมร โอวาทวรกิจ ได้รับรางวัล excellent presentation awards ในหัวข้อบรรยายเรื่อง Method...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม (Excellent Oral Presentation Award) ในหัวข้อ Bagasse Sheets Reinforced with Nanofibrillated Celluloses from Different Sources

22

พ.ย.

2018

นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์​กุล นักศึกษาระดับปริญญาโท​หลัก​สูตรวัสดุศาสตร์​ (Materials Science Program)...[อ่านต่อ]


นศ.สนว.วิทย์ ปี 1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2561

05

ส.ค.

2018

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จากทีม BB Bed ได้แก่...[อ่านต่อ]


อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนึ่งเดียวที่ได้ครอง Young BioD Award ปีที่ 5

23

ก.ค.

2018

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล Young BioD...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คว้าที่ 2 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ - Research to Market (R2M) Thailand 2018

27

ก.พ.

2018

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

29

มิ.ย.

2017

นางสาวสกาวเดือน เปรมปรี นางสาวมนัญชยา เกิดพร และนางสาว เกษราพร วงศ์หาญกุล  ...[อ่านต่อ]


“Smart Bees” ผลงานนวัตกรรมร่วมจากอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ

04

เม.ย.

2017

ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ

31

มี.ค.

2017

นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2nd International...[อ่านต่อ]